Блокът става като нов, Европа дава половината пари

      40 млн. евро от еврофондовете ще потекат към проекти за обновяване на жилищния фонд на българите.Те ще са по оперативна програма „Регионално развитие“. Поне половината от тези пари ще се насочат към проекти за енергийно саниране – поставяне на нови изолации, дограми, покриви, на старите кооперации в България, обясни Теодор Илиев, шеф на отдел „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Останалата част от сумата ще бъде дадена за построяването на социални жилища.

     „Има възможност обаче парите за саниране на жилища да са и много повече, ако се прецени, че има нужда, при преструктурирането на програмата“, обясни Илиев. Амбицията на министерството е до 2013 г., когато приключва оперативната програма, да бъдат санирани жилищата на 50 000 домакинства.

   Идеята е еврофондовете да покриват поне половината от ремонта на блока. Това включва обследване на сградата, проектиране, строително ремонтни работи, облагородяване на пространствата около блока и сертифициране за енергиен клас, обясни специалистът от регионалното министерство. При по-малък дял на съфинансиране от страна на държавата според него няма да има интерес от собствениците.

   „Само ДДС-то е 20%, а при изпълнение на проект с евросредства няма начин данъкът да бъде спестен от строителите. Това автоматически оскъпява проекта в сравнение с изолация, която се прави само с лични финанси“, обясни Илиев.

  За разлика от пилотните проекти на МРРБ, добили известност като „Обновен дом“, при ремонтите с еврофондовете съфинансирането ще е еднакво за всички дейности по проекта. В пилотните държавата покриваше едва 20% от санирането на отделните етажни собственици и 100% от общите части. (На снимките се вижда резултатът от санирането- б.р.)

   В новите проекти собствениците ще покриват половината от стойността на всички дейности, а фондовете – другата половина.От средата на 2011 година започва одобрението и финансирането, но преди това собствениците имат доста подготвителна работа, предупреди Илиев.

  Парите ще се разпределят от регионалното министерство и управляващия орган на оперативната програма, който е дирекция във ведомството. Кандидатстването ще е пред министерството, като право да ползват средства от еврофондовете за саниране ще имат сдруженията на сградите, които са съставени по закона за етажната собственост.Това не са общите събрания, които избират управителен съвет, а сдружения на собствениците, образувани с договор между етажните собствености и регистрирани в общината като юридически лица.Общите събрания не са юридически лица и при тях няма субект, с който да се сключи договор за изпълнение на проекта, обясни Илиев.В момента сдружения на собствениците се правят само ако има съгласието на 100% от съседите.

     „Това условие обаче практически блокира създаването на сдруженията и заради това с промени в закона ще се въведе нов дял от 67%, за да се регистрира сдружение“, каза Илиев.Сдружението на собствениците не само ще подготвя документите си, но и ще отговаря за изпълнението на проекта и организирането на конкурси за обществена поръчка при избора на изпълнител, проектант и консултант на проекта, обясни Илиев. Така се избягвала опасността министерството да бъде обвинено в корупция и облагодетелстване на определени фирми от санирането на блоковете.

   Министерството ще подпомага хората с методически указания, възможно е да им се отпусне и техническа помощ, допълни Илиев.Важно условие за участие на сдружението на собствениците било то като юридическо лице да няма неуредени задължения към държавата. Няма обаче да има задължение за собствениците, които влизат в сдружението, да са платили всичките си данъци и да са изчистили сметките си за отопление, вода и електричество. „Физическите лица не може да са чисти напълно, за да поставяме такова условие. То би блокирало проекта“, обясни експертът от МРРБ.

 Възможно било сдруженията да сключат договор и с фирма за управление на сгради, т.нар. платени домоуправители, на която да вменят задълженията да спечели и осъществи такъв проект. „Не можем да задължим собствениците да наемат фирма, но предвид сложността на европроектите ще е в техен интерес да подходят по този начин“, препоръча Теодор Илиев.

ОЧАКВАЙТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА!