Откакто човек е започнал да строи сгради се е опитвал да ги защити и предпази от навлизане на влага и загуба на топлина и енергия. С времето изискванията към качеството на тази защита и нейната функционалност се е покачила неимоверно. Тук най-ясно се вижда, че голяма част от строителните мероприятия по защита на сградите не могат да бъдат преодолени посредством единични продукти, и че единствено пълните системни решения гарантират успех.

    Това което за човека е подходящото облекло – това представлява подходящата топлоизолационна система за сградата. Предимствата на едно перфектно топлоизолиране са недвусмислени и неоспорими – гарантира благоприятен, здравословен и комфортен начин на живот. Когато в тях не прониква студ и горещина – се спестяват до 80% от разходите за отопление и охлаждане на жилищното пространство, като при това се щади околната среда. Строително-физичните предимства на една интегрирана система за топлоизолиране покачват стойността на всяка недвижима собственост: чрез ефективна защита на външната стена и на носещата конструкция на сградата, предлагат защита от градушка и са високо паропропускливи. Просмукването на влага от стените и образуването на топлинни мостове бива ефективно предотвратено.

   Действието на една топлоизолационна система е просто – тя създава изолационен слой който възпрепятства преминаването на топлинният поток през стената като предотвратява по този начин топлинните загуби. Спазването на предвидените законови минимални стойности за топлинна защита на строителните елементи гарантира не само чувствително намаляване на разходите за отопление и климатизация, но и ефективно предотвратява образуването на конденз по вътрешните стени на помещенията.

    Тук е момента да се подчертае обаче, че тези минимални стойности разглеждат топлоизолационната система основно от техническа гледна точка, а не като „инвестиция“, която трябва не само да ни се изплати във времето, а и да ни донесе печалба. Ако се върнем към основната функция на една топлоизолационна система обаче, а имено – да намали загубите на топлинна енергия през ограждащите стени на сградата ще видим, че тези загуби имат конкретни финансови измерения. Имено когато разглеждаме една топлоизолационна система като вид инвестиция можем да съпоставим разходите от една страна за нейното закупуване и полагане със разходите за отопление и климатизация които спестяваме след нейният монтаж.

     Функционалността на една сграда зависи до голяма степен от качеството на нейното топло- и шумоизолиране, както и от облика на нейната фасада.За това допринася професионалното проектиране и изпълнение на фасадните  елементи, както и доброто съчетаване на отделните части в единна система.Предпазвайки зидовете  и конструкцията на сградата от външните климатични въздействия удължава техния живот (така наречения експлоатационен срок на годност). За ефективността на една топлоизолация е от съществено значение не само качеството на материалите, а и стриктното спазване на технологията при нейното изпълнение.Тогава крайният резултат ще отговаря на заложените проектни параметри и ще оправдае вложените инвестиции. В последните години топлоизолирането на сградите се наложи като алтернатива на скъпите енергийни ресурси. Най-важният ефект от този процес е промяната на разбиранията по отношение на топлоизолацията. Макар цената все още да е важен фактор, все повече инвеститори и собственици обръщат внимание на ефективността и дълготрайността. Тези два показателя се постигат само с практически изпитани продукти. „АЛПИЗО ЕООД” дава гаранция на своите клиенти от 3 до 10 години в зависимост от използваните материали.

„АЛПИЗО ЕООД” работи с продукти на следните фирми: